Nasz program budujemy w odniesieniu do 50-letniej tradycji tego miejsca i jego znaczenia w krajobrazie artystycznym Wrocławia. Jest on inspirowany podstawami programowymi istniejącej tutaj w latach 1977-1996 galerii Foto-Medium-Art prowadzonej przez Jerzego Olka.

Teraz w Galerii

Minione wystawy