W czerwcu tego roku zaprosiliśmy do współpracy Katerinę Moschou z jej projektem „How to drive” współwydanym przez ZOETROPE ATHENS i wyróżnionym grantem wydawniczym Polycopies & Co. Pierwszy, wyczerpany już, nakład publikacji został uhonorowany nagrodą ArtsLibris Banc Sabadell Award 2023 (Barcelona 2023) i znalazł się na krótkiej liście nagrody PhotoESPANA Best Photography Book Award (Madryt 2023). Tym większą będziemy mieli przyjemność zaprezentować latem tego roku wystawę fotografii i rzeźb Kateriny.

 

Akcja „How to drive” rozgrywa się w warsztacie samochodowym ojca Kateriny w centrum Aten, gdzie dorastała słuchając o trudnych do zdobycia częściach mechanicznych, pięknie karoserii włoskich samochodów i historiach życia ich właścicieli. Nasiąknięta klimatem zdominowanego przez mężczyzn świata motoryzacji zgłębia przestrzeń, która do niedawna była kobietom odległa. Uważnie przygląda się mechanicznym procesom prowadzenia auta, wszystkim rytualnym czynnościom i niuansom towarzyszącym jeździe samochodem, wnikliwie obserwuje ruch swojego ciała zauważając, że interakcja pomiędzy ciałem i otoczeniem, a także ciałem i częściami samochodu tworzy swoistą choreografię.

Cała przestrzeń wystawy stanowi odtworzeniem tego gestu, jest taktylna. Fotografie i obiekty budują też układ grający z tym, co widoczne i niewidoczne. Linie i kształty składają się na syntetyczne szkice sylwetek samochodów, ale kontekst cielesności jest cały czas obecny. Podczas jazdy samochodem osoba go prowadząca powtarza w sposób niemalże nieświadomy określoną sekwencję gestów. Jej ciało spaja się z elementami wyposażenia pojazdu, które determinują ruchy, ale są też zaprojektowane tak, by odpowiadać kształtom ludzkiej sylwetki. Ciało w samochodzie wpisane jest w niewielką zamkniętą przestrzeń, gdzie performuje rytmiczny taniec. Moschou przełożyła go na sekwencję w książce fotograficznej. Została ona rozwinięta w przestrzeni wystawy z wykorzystaniem rzutnika slajdów. Jego sposób działania, powtarzalność i zapętlenie się obrazów, a nawet wydawane dźwięki przywodzą na myśl to, co dzieje się w samochodzie. Podobnie jak obecna na wystawie mieszanka specyficznych syntetycznych zapachów. Wszystko to razem przypomina, że jazda samochodem stanowi złożoną relację pomiędzy tym co widzialne, pożądane i znikające.

Paweł Bąkowski

 

 

Kurator: Paweł Bąkowski
Identyfikacja wizualna, motion: Olga Krzywiecka, Paweł Bąkowski
Program towarzyszący: Aleksandra Tews
Realizacja wystawy: Michał Perucki

 

Patronat honorowy: Ambasada Grecji w Warszawie

Partner wystawy: Mood Scent Bar

 

Patroni medialni: Zoetrope Athens, Kwartalnik FOTOGRAFIA, Contemporary Lynx, TVP3 Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, Miesięcznik OdraPismo Artystyczne Format

Projekt został sfinansowany z budżetu
Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Katerina Moschou (ur. 1991). Mieszka i pracuje w Atenach. Porusza się wielowymiarowo pomiędzy rzeźbą i fotografią, a grafika i malarstwo stanowią stałe elementy jej procesu twórczego. Jej metodologia opiera się na obserwacji środowiska stworzonego przez człowieka i naturalnego, uchwyceniu skomplikowanej sieci relacji, które się w nich rozwijają.

Jej głównym tematem jest temat wykluczenia – stanu, który bada jako negatywną przestrzeń systematycznie rzeźbioną przez społeczeństwo. To przestrzeń, w której wszystko, co społeczeństwo spycha na margines, ostatecznie definiuje jego charakter. Katerina, tworzy nowe połączenie z tym, co marginalne, podkreślając jego witalność i podkreślając wyjątkowe funkcjonowanie wewnątrz żywych i nieożywionych istot. Poprzez swoją twórczość wydobywa na światło dzienne historie codziennego życia, które często pozostają w zapomnieniu.

 

moschoukaterina.com

28.06, g. 20.30
wernisaż

wstęp wolny

29.06, g. 16.30
oprowadzanie autorsko-kuratorskie

wstęp wolny

17.07, g. 18.00
Witold Kanicki „Kolorowe automobile”

wstęp wolny

Pełen program wkrótce!