O Galerii

Program galerii budujemy w odniesieniu do pięćdziesięcioletniej tradycji tego miejsca i jego znaczenia w krajobrazie artystycznym Wrocławia. Jest on inspirowany podstawami programowymi istniejącej tutaj w latach 1977-1996 galerii Foto-Medium-Art prowadzonej przez Jerzego Olka. Szczególnie interesuje nas fotografia, ale nasze wystawy często wykraczają poza to medium. Staramy się w nich eksplorować i rozszerzać pojęcie intermedialności. Jesteśmy ciekawi nowych postaw artystycznych i eksperymentów. Chcemy wspierać różnorodność poprzez otwartość na współprace z instytucjami krajowymi, zagranicznymi, osobami artystycznymi i kuratorskimi, dzielić się ideami i negocjować światy wartości.