WYSTAWAPomiędzy [w dobie Covid19]/Between [in the era of covid 19]

Wystawa fotografii: Pomiędzy [w dobie Covid19]/Between [in the era of covid 19]
Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław, tel. 71 344 78 40
30.10.20-27.11.20

W wystawie bierze udział pięciu twórców młodego i średniego pokolenia, realizujących swoje dokonania techniką fotografii dokumentalnej, inscenizowanej, ale również w wideo i fotoinstalacji .

Osią łączącą narrację wszystkich prac zaprezentowanych na wystawie jest fenomen wyodrębnienia lub wymuszonej alienacji, spowodowanej rygorami dyscypliny sanitarno-epidemiologicznej, ogłoszonymi w związku z pandemią. Ten specyficzny stan zawężenia rzeczywistości z równoczesnym jego podziałem na to, co wewnętrzne i to, co zewnętrzne, mimo że zawsze był ludzkim doświadczeniem, to jednak do wiosny tego roku nie istniał jako dojmująca konieczność codziennej egzystencji. Ów stan to fenomen „pomiędzy”; pomiędzy światem, który bezpowrotnie przeminął, a światem zaledwie przewidywanym, z trudem wyobrażonym. Zjawisko to obrazują takie przedstawienia, jak na przykład sceny z katowickiej łazienki, mieszkania częstochowskiego nauczyciela plastyki czy ujęcia z ulicy w chasydzkiej dzielnicy w Bueno Aires.

Organizator wydarzenia:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 3442864, www.okis.pl, sekretariat@okis.pl; dyrektor: Igor Wójcik

Autorzy:
Tomasz Bajer, Angelika Dolińska, Dominik Gralak, Justyna Lach, Patrycja Stanaszek

Kurator:
Andrzej P. Bator

Adres strony internetowej organizatora: www.okis.pl

Wstęp na wystawę:

wtorek–sobota 10.00–18.00
Bilety: normalny 4 zł – ulgowy 2 zł
we wtorki wstęp bezpłatny

Obrazy