Wystawa „Świat jaki jest każdy widzi” ma na celu pokazanie, jak kształtują się dokonania tych artystów, których staż w Związku Polskich Artystów Fotografików (Okręg Dolnośląski) jest stosunkowo krótki, nie dłuższy niż 5 lat. Interesujące jest, jak rozwija się ich twórczy potencjał, jaka tematyka i jakie formy ekspresji zagościły w ich indywidualnych działaniach. Autorzy, którzy pozytywnie zareagowali na zaproszenie do udziału w wystawie, zarysowali różnorodny obszar zainteresowań, dający się wszak syntetycznie scharakteryzować podług linii podziału wynikającej z rozróżnienia pomiędzy ideami świadectwa i kreacji, będącymi jednymi z kluczowych wyróżników fotograficznych strategii.

 

Uczestnicy wystawy: Teresa Anniuk-Gulak, Agnieszka Antosiewicz-Mas, Marek Bułaj, Elżbieta Drewniak, Grzegorz Gajos, Mariusz Hertmann, Sebastian Kaliński, Grzegorz Kosmala, Lila Len, Halina Marduła, Wojciech Miatkowski, Wojciech Potocki, Tadeusz Piotr Prociak, Aneta Więcek-Zabłotna, Marcin Wiktorski, Jerzy Wojtowicz

Pomimo już ponad 180 letniego istnienia fotografia wciąż prowokuje do zadawania zasadniczych pytań. Czy jest tożsama z przedstawianą rzeczywistością, czy też stanowi jedynie iluzję podpartą mieszaniną naśladownictwa i kontrolowanego złudzenia? Czy obiektywnie zdaje relację o świecie, czy też raczej o naszym subiektywnym jego pojmowaniu? A może sens fotografii przejawia się w możliwościach autorskich kreacji powołujących do istnienia stany rzeczy nieobecne pierwotnie w świecie zastanym?

Problemy te, jak wskazuje historia dyscypliny, były przedmiotem zainteresowań artystów jak i teoretyków zajmujących się fotografią przez większą część XX wieku. W swojej istocie zagadnienia te wciąż są przedmiotem badań, i kolejnych interpretacji, generowanych w obszarze szeroko rozumianego poznania wizualnego, wspieranego dokonaniami nauki jak i refleksją nadbudowaną nad poszerzającym się ciągle spektrum ludzkiej świadomości, w tym zaś szczególnie świadomości tych, którzy ze sztuki uczynili równoprawne do innych narzędzie poznania.

 

Ekspozycja zorganizowana została w ramach obchodów jubileuszu 75-lecia ZPAF. Wystawie towarzyszyła publikacja dostępna stacjonarnie w Galerii FOTO-GEN

 

Kurator: Piotr Komorowski

Organizatorzy: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Galeria FOTO-GEN, Muzeum Współczesne Wrocław

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Obchody jubileuszu 75 lat ZPAF zostały dofinansowane ze środków Gminy Wrocław