Aktualności

Wokół fotobooków rozmowy

Zespół Galerii u Agatki oraz Galeria FOTO-GEN zapraszają na dwa wieczory spotkań z artystam_ i ich książkami fotograficznymi. Będziecie mogli nie tylko posłuchać jak powstawał proces powstawania publikacji, ale także usłyszeć jak przebiegała praca nad projektami, które ostatecznie przybrały kształt obiektów – fotoboków. A co najważniejsze będzie to też okazja, aby wzbogacić swoje prywatne zbiory i kupić książki oraz porozmawiać z artystam_i.

 

8 𝙜𝙧𝙪𝙙𝙣𝙞𝙖 2023 𝙧.
𝙜𝙤𝙙𝙯. 19:00
Jakub Dziewit porozmawia z Iwoną Germanek, autorką “Różowy nie istnieje”

 

9 𝙜𝙧𝙪𝙙𝙣𝙞𝙖 2023 𝙧.
𝙜𝙤𝙙𝙯. 18:00
Łukasz Rusznica (kurator książki) porozmawia z Tomkiem Tyndykiem, autorem “Rzeczy osobiste 1. Ojciec”

9 𝙜𝙧𝙪𝙙𝙣𝙞𝙖 2023 𝙧.
𝙜𝙤𝙙𝙯. 19:00
Paweł Bąkowski porozmawia z Hubertem Humka, autorem “Eternal U”

 

Każde spotkanie potrwa ok. 40 min, a następnie zgromadzeni goście będą mieli czas na Q&A. Będzie też można nabyć od autorów lub wydawców własne egzemplarze prezentowanych książek. Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny!

 

O książkach i autorach:

I͟w͟o͟n͟a͟ G͟e͟r͟m͟a͟n͟e͟k͟ “R͟óżo͟w͟y͟ n͟i͟e͟ i͟s͟t͟n͟i͟e͟j͟e͟”

Zaczyna się niewinnie od małych, codziennych problemów. Na pozór dziwne i nieistotne, choć trudne zachowania tłumaczone są często wiekiem dorastania lub innymi problemami emocjonalnymi lub społecznymi. Stałe odczuwanie izolacji, lęku, strachu, niemocy udźwignięcia prostych, lecz codziennych obowiązków. To tylko niektóre emocje towarzyszące chorobie cywilizacyjnej naszych czasów czyli depresji. Dotknąć może każdego bez względu na płeć, wiek, status społeczny, zawodowy czy rodzinny oraz tych, których najbardziej kochamy – nasze dzieci […].

Autorka używa całej palety działań z pogranicza fotografii i innych sztuk plastycznych. W bardzo subtelny sposób opowiada nam swoją historię. Fotografuje autoportrety malarskie córki, które powstają podczas procesu terapeutycznego. Odnajduje fotografie Wiktorii w archiwum rodzinnym, gdzie próbuje odnaleźć pierwsze symptomy choroby. Do wypowiedzi włącza poruszającą fotografię, która jest portretem Wiktorii powstałym w wyniku błędnego zapisu na karcie pamięci aparatu cyfrowego. Powleka woskiem zdjęcie córki, chcąc ukazać symbolicznie odrętwienie, niemożność skontaktowania się ze światem. Na poszczególne fotografie nakleja japońską bibułę, by następnie wydrapywać spod zasłony papieru twarz Wiktorii, jakby chciała wydobyć córkę spod niewidzialnej zasłony choroby oddzielającej ją od świata […].

Iwona Germanek jest artystką wizualną, zajmuje się fotografią kreacyjną, portretem oraz szeroko rozumianym eksperymentem fotograficznym. Na co dzień związana z Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych, gdzie kieruje Pracownią Fotografii Alternatywnej. Studentka Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie. Członkini Związku Polskich Artystów Fotografików w Okręgu Śląskim. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego.

Więcej: instagram.com/iwonagermanek

Fotografie: Iwona Germanek
Tekst: Krzysztof Gołuch
Projekt: Atelier Idel Agnieszka Seidel-Kożuch
ISBN 978-83-963902-5-7
format: 26 × 26 cm
objętość: 60 stron + wklejki
oprawa szyta, twarda okładka płócienna, tłoczenia, barwione brzegi bloku
nakład: 300

 

T͟o͟m͟e͟k͟ T͟y͟n͟d͟y͟k͟ “R͟z͟e͟c͟z͟y͟ o͟s͟o͟b͟i͟s͟t͟e͟ 1͟. O͟j͟c͟i͟e͟c͟”

Na początku roku 2021 zmarł ojciec Tomka Tyndyka. Ich skomplikowana relacja, obecność i nieobecność ojca w życiu artysty, nieprzeprowadzone rozmowy, niewypowiedziane słowa –  to wszystko ucina śmierć. Już nic nie można wyjaśnić, nic nie można wspólnie domknąć. Tyndyk w książce „Rzeczy osobiste 1. Ojciec” pracuje na tym konkretnym punkcie swojego życia. Jeszcze nie rozumie co się stało, jeszcze nie znalazł żadnych odpowiedzi, nie przepracował straty. Jest tylko śmierć ojca i chaos w życiu syna.

Jak przepracować, w sobie i swojej praktyce artystycznej tak skrajnie osobisty temat?

Jak towarzyszyć artyście w procesie realizacji tego typu publikacji?

Tomek Tyndyk to aktor TR Warszawa, fotograf. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie (Czechy). Finalista 2. Konkursu Fotografii Teatralnej, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Wystawy jego zdjęć prezentowane były m.in. w TR Warszawa, Galerii Miejsce przy Miejscu 14 we Wrocławiu, BWA we Wrocławiu, Miesiącu Fotografii w Krakowie, Miesiącu Fotografii w Bratysławie i Pradze. W 2008 roku Instytut Teatralny wydał  album z jego fotografiami „Tomek Tyndyk / Teatr”. Album zawiera fotografie, które powstały w latach 2014-2017 podczas prób i wokół spektakli TR Warszawa oraz Nowego Teatru w Warszawie.

Więcej: instagram.com/tyndyk

 

fotografie: Tomek Tyndyk
sekwencja: Łukasz Rusznica, Tomek Tyndyk
tekst: Hanna Klepacka, Tomek Tyndyk
praca kuratorska: Łukasz Rusznica
projekt książki: Ania Nałęcka-Milach
tłumaczenie na język angielski: Krzysztof Kowalczyk
druk i oprawa: Drukmania, Poznań
papier: Munken Print White 1.5, Wibalin Natural
złożone krojami: Courier Prime, Bodoni Moda
wydawca: Ośrodek Postaw Twórczych Zamek
partner: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
rok wydania: 2023
nakład: 300

 

H͟u͟b͟e͟r͟t͟ H͟u͟m͟k͟a͟ “E͟t͟e͟r͟n͟a͟l͟ U͟”

„Eternal U” to opowieść o tak zwanej dobrej śmierci i wieczności. Poprzez fotografie lasów będących naturalnymi cmentarzami, gdzie zmarli chowani są w biodegradowalnych urnach lub trumnach, oznaczonych jedynie wybranym wcześniej drzewem, Humka ukazuje pewien sposób myślenia o nas jako o kodzie, nieśmiertelnym łańcuchu jakiegoś większego wszechświata. W ciągu życia wszyscy z niego czerpiemy, aby później oddać mu cząstkę siebie:

„W każdym z tych miejsc najważniejszy był dla mnie sam las dający wieczny odpoczynek pochowanym w nim ludziom,” – mówi Hubert Humka. – „Tam sfotografowałem ziemię, w której spoczywają i korę drzew, którymi się stali. Lubię myśleć, że korzenie tych drzew, czerpiąc z pochowanych pod nimi ludzi, włączają ich w swoją egzystencję, że nic się nie kończy, że zmienia się tylko nasze ludzkie ja. Stajemy się drzewem, lasem, częścią czegoś większego, co wykracza poza nas. Łączymy się z wszechświatem, stajemy się nieskończeni.”

Hubert Humka – fotograf, artysta wizualny, absolwent PWSFTviT w Łodzi, gdzie obecnie wykłada na Wydziale Fotografii. W swojej twórczości skupia się na człowieku, sięgając do jego natury, dotykając ludzkiej śmierci, miłości, zła i boskości. Portretuje człowieka w sposób nieoczywisty, poprzez pryzmat pejzażu, fotografii miejsc zbrodni czy, jak ostatnio, cmentarzy naturalnych. Pokazał swoje projekty na wystawach w kraju i za granicą, m.in.: w Muzeum Współczesnym Wrocław, Leica Gallery Warsaw, Maison de la Photographie Lille, Claude Samuel Paris oraz na międzynarodowych festiwalach fotograficznych, m.in.: Les Rencontres d’Arles (Francja), Transphotographiques (Francja), Fotofestiwal Łódź. Finalista Prix Voise Off Selection na festiwalu Les Rencontres d’Arles Off (Francja) i Photo Diploma Award (Polska). Autor książek nagradzanych w wielu konkursach: Zły człowiek (Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi, Łódź 2015) i Pejzaże śmierci (BLOW UP PRESS, Warszawa, 2018), nominowane m.in. Prix Bob Calle du livre d’artiste (Francja, 2019). Kurator wielu krajowych i międzynarodowych wystaw studentów PWSFTviT w Łodzi.

Więcej: instagram.com/huberthumka

Fotografie: Hubert Humka
Teksty: Hubert Humka
Projekt książki: Aneta Kowalczyk
Okładka: Miękka (Ecoline Grey 290g)
Papiery: Ecoline Grey 140g, Fedrigoni Materica Verdigris 120g
Format: 235×320 mm
Ilość stron: 92
Ilość fotografii: 65
Język: angielski i francuski
Nakład: 550 egzemplarzy (numerowanych)
Wydawca: BLOW UP PRESS, Warszawa
Druk i oprawa: Argraf, Warszawa
Tłoczenie: Marceli Printery, Warszawa

 

 

Organizatorzy:
Galeria u Agatki, Galeria FOTO-GEN

 

Specjalne podziękowania dla wydawców:
Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, Fundacja unContemporary, Miejsce przy Miejscu 14, Blow Up Press

Did you like this? Share it!

Napisz komentarz