Miesiąc: sierpień 2023

Wyobraźnia wobec rozpadu. Oprowadzanie architektoniczne po wystawie NOWY PORZĄDEK

Anna Pilawska-Sita, współautorka wystawy NOWY PORZĄDEK, w sobotę 12 sierpnia w trakcie spotkania zatytułowanego „Wyobraźnia wobec rozpadu. O właściwościach i potencjałach miejsc zdegradowanych” opowiedziała o strategiach architektonicznych wykorzystywanych w pracy z ruinami, w której szczegółową analizę zastanej sytuacji uzupełnia wyobraźnia uruchamiana przez zaobserwowane detale. Biorąc pod lupę kilka przykładów terenów zdegradowanych – przestrzeni architektonicznych, których pierwotna funkcja się wyczerpała – […]
Read More