Aktualności

Wyobraźnia wobec rozpadu. Oprowadzanie architektoniczne po wystawie NOWY PORZĄDEK

Anna Pilawska-Sita, współautorka wystawy NOWY PORZĄDEK, w sobotę 12 sierpnia w trakcie spotkania zatytułowanego „Wyobraźnia wobec rozpadu. O właściwościach i potencjałach miejsc zdegradowanych” opowiedziała o strategiach architektonicznych wykorzystywanych w pracy z ruinami, w której szczegółową analizę zastanej sytuacji uzupełnia wyobraźnia uruchamiana przez zaobserwowane detale.
Biorąc pod lupę kilka przykładów terenów zdegradowanych – przestrzeni architektonicznych, których pierwotna funkcja się wyczerpała – Anna Pilawska-Sita przestawiła proces budowania nowych znaczeń tego rodzaju miejsc i przybliżyła właściwości i detale – drobiazgi, które zauważone, podchwycone, wyeksponowane i przepracowane, stają się wyznacznikiem nowej tożsamości miejsca.
Taką właściwością tuneli Củ Chi jest T A J E M N I C A, uruchamiająca wyobraźnię, kusząca, pozwalająca rozumieć je na niezliczone sposoby. Tajemnica pozwala wyobraźni odwiedzających działać swobodnie, odrywa się od systemu niedostępnych, dusznych, ciasnych, podziemnych korytarzy, w czasie wojny tworzących warunki dla życia, jakie wydają się dziś całkowicie nieludzkie.
Również inne budowle – w RPA, Izraelu, Niemczech – gdy znajdowały się w stanie rozkładu, ujawniły swoje zaskakujące potencjały. Nieczynna kopalnia odkrywkowa, przepełnione wysypisko śmieci czy teren poprzemysłowy posiadają swoje własne formy, porządek i rytm. Wstęp na spotkanie był wolny.
__
Anna Pilawska-Sita (1989) – dyplomowana architektka Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Absolwentka Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki. Laureatka Konkursu im. Marii Dokowicz, wyróżniona w konkursie Dyplom Roku / nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego, finalistka Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego w kategorii Młody Twórca 2021. Stypendium Ministerstwa Kultury w obszarze opieki nad zabytkami pozwoliło jej zebrać materiały stanowiące podstawę książki Củ Chi Tunnels Restoration Report. Pracowała m.in. w Niemczech; w Wietnamie; Republice Południowej Afryki. Obecnie prowadzi autorską pracownię projektową. Członkini Stowarzyszenia Architektów Polskich i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Interesuje się tematyką zielonej architektury i wpływu przyrody, istniejącej i introdukowanej, na obszary zurbanizowane. Współpracuje z instytucjami kultury realizując projekty wystaw oscylujących wokół tematyki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Did you like this? Share it!

Napisz komentarz