Okręg Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików